170323-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Coffee & café

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.22


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “coffee”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก) ว่า “KAW-fee” หรือ “KOF-ee”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “café”

(สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง) ว่า “ka-FEY” พหูพจน์ “ka-FEYZ


Collins COBUILD English Usage Dictionary

อธิบาย การใช้ “café” และ “coffee”

ว่าใช้ “café” เรียก “สถานที่ซึ่งผู้คนซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่าง” (snacks)

ใน “Britain” จะไม่มี เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ขายใน “café” เช่น

‘Is there an internet café near here?’

‘They’ve opened a cafe in the main square.’

และใช้ “coffee” เรียก “เครื่องดื่มชนิดร้อน” อย่างหนึ่ง เช่น

“Would you like a cup of coffee?’


Merriam-Webster Dictionary

ให้ข้อมูลว่า “coffee” คือ สิ่งที่ทำขึ้นจาก

การ “roasted” และ “ground” = (คั่ว/อบ แล้ว บด)

“seeds” หรือ “beans” = (เมล็ด) ของ พืช “coffee”

ที่เติบโตเป็นไม้ พุ่ม ในเขตร้อน (tropical evergreen shrub)

มีมากกว่า 25 สายพันธ์ (species) โดย สองพันธ์ หลัก คือ

“Arabica” และ “Robusta” ที่มีให้ใช้เป็นส่วนใหญ่ในโลก

โดย ปลูก พันธ์ “Arabica” ในแถบ อเมริกา กลาง และใต้ รวมด้วย

ประเทศแถบ คาริบเบียน และ อินโดนีเซีย

ส่วนสายพันธ์ “Robusta” ปลูกมากใน Africa

เป็นไม้พุ่ม ออกดอกสี ขาว มีกลิ่นหอมเหมือน Jasmine = (มะลิ)

ผล จะออกสีแดง เมื่อ แก่ “mature” เรียกว่า “cherry”

เรียก เมล็ดที่ได้ว่า “bean” ที่ประกอบด้วย ‘caffeine’ จำนวนมาก

อันเป็นสาร ที่ส่งผลให้ เกิดเป็นเครื่องดื่ม ยอดนิยม

เริ่มใช้ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 15 ใน Arabia และเข้าสู่ ยุโรปใน ศตวรรษที่ 17

และเป็นที่นิยม อย่างรวดเร็ว กระทั่ง มีผู้ดื่ม มากถึง หนึ่งในสาม ของคนในโลก


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ คำที่ใช้ร่วมเป็น วลี กับ “coffee”

“a cup/mug of coffee” เช่น

‘Jake had a quick breakfast and a mug of coffee.’

“a pot of coffee” เช่น

‘Shall I make a pot of coffee?’

รายการ กริยา ใช้ร่วมกับ “coffee”

“have a coffee” เช่น

‘She stopped in a café to have a quick coffee.’

“drink coffee” เช่น

‘I don’t often drink coffee.’

“sip coffee”= หมายถึง การดื่มอย่างช้าๆ (จิบ) เช่น

‘He sat in his chair, peacefully sipping his coffee.’

“make coffee” เช่น

‘You wash up and I’ll make the coffee.’

“pour the coffee (out)” เช่น

‘He poured the coffee out into mugs.’

“spill coffee” เช่น

‘He’d accidentally spilt coffee over the table.’

รายการ คุณศัพท์ ใช้ ร่วมกับ “coffee”

“black coffee” = หมายถึง ไม่ใส่ นม เช่น

‘He went up to the counter and ordered a black coffee.’

“white coffee” = หมายถึง ใส่นมเพิ่มด้วย เช่น

‘I’d like a white coffee. Please.’

“fresh coffee” = หมายถึง ชงเมื่อไม่นาน โดยการใช้เมล็ดกาแฟ เช่น

‘The delicious smell of fresh coffee.’

“strong/weak coffee” เช่น

‘I needed some strong coffee to wake me up.’

“milky coffee” = หมายถึง ใส่นมเพิ่ม อย่างมาก เช่น

‘A steaming mug of milky coffee.”

“decaffeinated coffee” = หมายถึง “ไม่มี คาเฟอีนรวมอยู่”

ใช้ไม่เป็นทางการ เรียกย่อว่า “decaf” เช่น

‘Have you got any decaf coffee?’

รายการ คำนาม ใช้ร่วมกับ “coffee”

“a coffee cup/mug” เช่น

‘Kate put down her coffee mug.’

“a coffee pot” เช่น

‘She refilled the coffee pot.’

“a coffee machine” = หมายถึง เครื่องชงกาแฟ เช่น

‘Janice crossed to the coffee machine and filled two plastic cups.’

“a coffee break” = หมายถึง “หยุดการทำงานเพื่อพัก ดื่มกาแฟ” เช่น

‘Shall we stop for a coffee break?

“a coffee stain” = หมายถึง “รอยคราบจากกาแฟหรือถ้วยกาแฟ” เช่น

‘The table was covered in coffee stains.’

รายชื่อ กาแฟ ชนิดต่างๆ

“Espresso” หมายถึง “กาแฟ ดำของคน อิตาเลียน ชนิดเข้มข้น” เช่น

‘I’ll have a double espresso.’

‘Latte” หมายุถึง “กาแฟที่ชงโดยเพิ่ม นมร้อน ในปริมาณมาก เข้าในกาแฟเข้มข้นจำนวนน้อย เช่น ‘Two latte please’

“Cappuccino” หมายถึง กาแฟ ที่ผสมด้วย นมร้อน ตีฟองจำนวนมาก

ปกติ โรยหน้าด้วย ผง chocolate เช่น

‘I’ll have another cappuccino, please.’

“Americano” หมายถึง กาแฟ ปรุงด้วย

“การเท กาแฟ อิตาเลียนเข้มข้น อย่างช้าๆ ลงบนผิวหน้าของน้ำร้อน” เช่น

‘Can I have an Americano?’

“Decaf” ใช้ แบบกันเอง หมายถึง “กาแฟ ที่ไม่มี caffeine ผสมอยู่”

เป็นคำย่อจาก “decaffeinated” เช่น

‘I always drink decaf.’

‘a decaf latte.’

“skinny” หมายถึง “กาแฟ latte หรือ cappuccino” ชนิด skinny

ที่ใช้เติมด้วย นม ชนิด “very low-fat” เช่น

‘I asked for a skinny latte, not a full-fat one.’

“filter coffee” หมายถึง “กาแฟ ชงด้วยการใช้ การกรองด้วยกระดาษ” เช่น

‘We usually drink filter coffee at home.’

“iced coffee” หมายถึง “กาแฟ ชงแล้ว ‘served with ice’” เช่น

‘a can of iced coffee.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Thank you,

May I point out that

‘Latte” หมายุถึง “กาแฟที่ชงโดยเพิ่ม นมร้อน จำนวนมาก เข้าในกาแฟเข้มข้นจำนวนน้อย เช่น ‘Two latte please’
“Cappuccino” หมายถึง กาแฟ ที่ผสมด้วย นมร้อน ตีฟองจำนวนมาก

need reworded because The Royal Society Thai Dictionary says

จำนวน น. ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วน ๆ