"ผู้จัดการกองทุน" อาชีพในฝันของเด็กการเงิน

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้จัดการกองทุน เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่ได้ทำอาชีพนี้ จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุย์ทองคำ เป็นอาชีพที่นักศึกษาสาขาการเงินส่วนใหญ่คาดหวังที่จะทำงานสายนี้ เพราะมีค่าตอบแทนที่สูงแต่ก็ต้องแลกมากับเวลาส่วนตัวและความเครียด มีโอกาสที่จะได้บริหารเงินค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่เงินของตัวเอง และยังมีโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ การเข้าพบทำให้เรารู้ว่าวิสัยทัศน์ของคนระดับผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นยังไง ซึ่งเป็นโอกาสที่น้อยคนนักจะได้รับ นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับโอกาสนี้ ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่จะมีแต่คนเอาใจใส่ จึงทำให้บางครั้งเราอาจหลงลืมว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเราคืออะไร และสิ่งที่นักลงทุนมุ่งหวังจากเราคืออะไร

ข้อควรระวังของการเป็นผู้จัดการกองทุนที่สำคัญที่สุดก็คือ ความคาดหวังของนักลงทุนทั้งในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยง เราต้องตระหนักเสมอว่า เงินที่ลงทุนไปนั้นไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินที่นักลงทุนเก็บออมมาด้วยความยากลำบาก เพื่อหวังไว้ใช้ยามเกษียณ หรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกๆ ความคาดหวังในตัวเงินนั้นจึงมีค่อนข้างสูง ถ้าเราไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังกับนักลงทุนในตอนแรก อาจจะต้องเจอกับผลลัพธ์ไม่ค่อยดีซึ่งจะทำให้ยากต่อการอธิบายหรืออาจรุนแรงถึงขั้นโดนไล่ออกจากตำแหน่งงานนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีเหตุผลในการลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้รับจะได้เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน


คุณสมบัติของผู้จัดการกองทุนที่ดี

  • การมีสายตาทะลุทะลวง หาหุ้นที่มีอนาคตสดใสแต่ทุกคนมองข้าม และราคาไม่แพง
  • มีระเบียบ มีการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน
  • รู้กว้างและรู้ละเอียด
  • มีความเชื่อมั่นที่สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไป หากมีข้อมูลใหม่ๆของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่
  • รู้จักตัวเอง รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงรู้สไตร์ในการบริหารกองทุน
  • ประสบการณ์ เหตุการณ์ในอดีตของตลาดหุ้นมีความเป็นมาก แม้จะไม่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือไม่ แต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เราสามารถนำเหตุการณ์ในปัจจุบันไปเทียบเคียงกับในอดีตได้
  • มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ต่อบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า รวมถึงตัวเองด้วย
  • มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ถูกความคิดของตลาดเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไป มีความกล้าที่จะสวนกระแส ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิด


ที่มา : http://fundmanagertalk.com/fund-talk-12-fund-manag...

http://fundmanagertalk.com/career-talk-fund-manage...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)