ความหมายของสื่อวัสดุ 3 มิติ

วัสดุ 3 มิติบางครั้งเรียกกันว่าวัสดุมีทรง หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ คือ มีความกว้าง ความยาว ความหนา หรือความลึก ในทางการเรียนการสอนหมายถึง ของจริง ของตัวอย่าง ของจำลอง ตู้อันตรทัศน์ และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัสดุสามมิติความเห็น (0)