โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ

โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ
โดยผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ โทร.(034) 351889 หรือ โทรสาร (034) 351889คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท

(รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

โดยการจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 – 2 หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : [email protected] และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรมกำหนดการฝึกอบรม (ร่าง)

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. พันธุ์ฝรั่ง (รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ)

10.30 - 12.00 น. การผลิตฝรั่งในเชิงระบบ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ศัตรูของฝรั่ง (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

15.00 – 16.00 น. การตัดแต่งและการจัดการสวนฝรั่งอย่างมืออาชีพ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***

***สามารถ download ใบสมัคร ได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ VVVV***

คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมแต่ไม่เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. พันธุ์ฝรั่ง
10.30 – 12.00 น. การผลิตฝรั่งในเชิงระบบ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ศัตรูของฝรั่ง
15.00 – 16.00 น. การตัดแต่งและการจัดสวนฝรั่</wbr></wbr>งอย่างมืออาชีพ
16.00 – 17.00 น. สรุปและตอบข้อซักถาม
*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ (Tags)#โครงการอบรม “เทคนิคการผลิตผลฝรั่งเชิงธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 625415, เขียน: 08 Mar 2017 @ 13:33 (), แก้ไข: 08 Mar 2017 @ 13:34 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)