ผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง "คัวแมลง แจมครัวโลก"

ผลงานเกินคาดมากเลยครับ ถ้ามีผู้สนับสนุนต่อสามารถทำธุรกิจได้เลย อยากทำ Food-Tech Cloud Funding ครับ matching ผลงานน้อง ๆ ไปสู่ธุรกิจ FoodTech Start

ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ขนมเมอแรงค์(meringue) เบรนด์ Bug Drop ของน้อง ๆ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูแล้วผลิตจำหน่ายได้เลย สุดยอดมาก

https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/876773...รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง จากทีม Food Tech RMU สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชิ้นนี้ผมถือว่ามีความเป็น นวัตกรรม ที่นำ วัตถุดิบ 2 อย่าง มาสร้างสรรค์ ได้ทั้ง โปรตีนจากแมลง และวิตามินจากกระเจี๊ยบ และมีโมเดลธุรกิจที่น่าจะไปต่อไปอีกเยอะ

https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/876777...
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 PUPA FRIAD จาก มทร.อีสาน ขอนแก่น ใช้แมลงมาผสมเพื่อทำเป็นทอดมัน
ทีมนี้ได้ใจกรรมในการนำเสนอ และผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ใช้เทคนิคทางด้าน วทน. เยอะกว่าจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งการเอาส่วนที่อยู่ข้างในดักแด้ออก เพื่อยืดอายุ การวิเคราะห์ส่วนผสมเพื่อให้ได้รสชาด และโภชนาการ

https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/876781...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)