คำนาม

Somsak PW
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกแทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิด ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. คำนามสามัญ เป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป ไม่ได้ชี้เแพาะเจาะจงว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ เรียกอย่างนี้ เช่น คน สุนัข แมว ช้าง ถนน โรงเรียน เงาะ มะม่วง มะเขือ วัด ศาลา กบ งู เป็นต้น

2. คำนามวิสามัญ คำนามที่ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อใช้เรียกคำนามสามัญ เช่น ชื่อเฉพาะของคน สมศักดิ์ สมชาย วราภรณ์ พีระยุทธ ชื่อเฉพาะของสัตว์ เจ้าแต้ม เจ้าทุย เจ้าดำ เจ้ากะทิ เป็นต้น

3. คำลักษณนาม เป็นคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามหรือคำกริยา เช่น ฝูงจิ้งจอก โขลงช้าง ฝูงปลา เทียนหนึ่งเล่ม ช้างบ้านหนึ่งเชือก ช้างป่าหนึ่งตัว ช้างขึ้นระวางหนุึ่งช้าง ขอกอดที กอดฉันที วิ่งสองรอบ โรงเรียน 2 แห่ง ดื่มน้ำสักอึก เป็นต้น

4. คำอาการนาม เป็นคำนามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนคำกริยาไปเป็นคำนามโดยการเติมหน่วยคำ การ- ความ- ซึ่งจะมีความหมายในลักษระเป็นนามธรรมเสมอ ได้แก่

คำอาการนามที่เกิดจากการเติมหน่วยคำ การ- เช่น การเดิน การย่อยอาหาร การนอน การศึกษา การทำงาน เป็นต้น

คำอาการนามที่เกิดจากการเติมหน่วยคำ ความ- เช่น ความสุข ความตาย ความทุกข์ ความสบาย ความรัก ความแค้น เป็นต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำนามความเห็น (0)