คำเป็นคำตาย

หลักภาษาไทยเรื่องคำเป็นคำตาย คำเป็นคือคำที่มีสระเสียงยาวคำเป็นมีมาตราตัวสะกดที่ลงท้ายด้วย แม่กง,แม่กม,แม่เกย,แม่เกอว

คำเป็นประกอบด้วยสระเสียงยาวคือ อำ ไอ ใอ เอา

คำตายคือคำที่มีสระเสียงสั้นมีมาตราตัวสะกดที่ลงท้ายด้วย แม่กก,แม่กด,แม่กบ คำตายประกอบด้วยสระเสียงสั้น (ยกเว้น อำ ไอ ใอ เอา )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำเป็นคำตายความเห็น (0)