คำเป็น คำตาย

คำเป็น คือ คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น ตา มา มี มือ เพื่อ หา ปลา

รวมไปถึงคำที่สะกดด้วย สระ - ำ ไ- ใ- เ-า

และคำเป็น คือ คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว และแม่กง มีหลักการจำง่าย ๆ คือ นมยวง

ตัวอย่าง ดาว ดวง กลม แสน สวย

รวมถึงคำที่สะกดด้วยเสียงเดียวกันกับมาตราตัวสะกด เช่น กัญ = กัน ซึ่งออกเสียงตัวสะกดมาตราแม่กนเหมือนกัน


คำตาย คือ คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น กระทะ กะปิ ทะลุ โต๊ะ

และคำตาย คือ คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กก แม่กบ แม่กด มีหลักการจำง่าย ๆ คือ กบด

ตัวอย่าง กับ ขาด เรียก รีด

รวมถึงคำที่สะกดด้วยเสียงเดียวกันกับมาตราตัวสะกด เช่น มาก = เมฆ ซึ่งออกเสียงตัวสะกดมาตราแม่กกเหมือนกัน


นางสาวมัลลิก สิงห์โต ปี 3 ภาษาไทย (ค.บ.) เลขที่ 030

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำเป็น คำตายความเห็น (0)