วิเคราะห์ตัวละครนางวันทอง ในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

วิเคราะห์ตัวละครนางวันทอง

ในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

นางวันทองเดิมชื่อ “พิมพิลาไล” เป็นบุตรของพันศรโยธาและนางศรีประจัน นางเป็นหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดี ปากร้าย เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดา มีความซื่อ เชื่อคนง่าย เมื่อนางได้แต่งงานกับพลายแก้วแล้วพลายแก้วจึงไปรบเป็นเวลานาน ทุกคนจึงนึกว่าพลายแก้วนั้นตายแล้ว และนางป่วยอย่างหนัก นางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “นางวันทอง” จากนั้นนางศรีประจันจึงบังคับให้นางวันทองแต่งงานกับขุนช้าง เพื่อไม่ให้นางวันทองถูกริบเป็นหม้ายหลวง

จากเหตุการณ์ข้างต้น นางวันทองเป็นคนที่เชื่อคนง่าย ถูกชักชวนไปได้ง่าย นางเชื่อนางศรีประจันจึงยอมแต่งงานกับขุนช้าง ทั้งทีนางไม่ได้รักขุนช้างแม้แต่น้อย

เมื่อพลายแก้วชนะจากการรบ จึงได้รับแต่งตั้งเป็น “ขุนแผน” แล้วขุนแผนได้กลับมาหานางวันทองพร้อมกับพานางลาวทองภรรยาใหม่มาด้วย เมื่อขุนแผนทราบว่านางวันทองแต่งงานใหม่กับขุนช้าง ขุนแผนจึงโวยวาย ด่าว่านางวันทองต่างๆ นานา เมื่อนางวันทองเห็นนางลาวทองนางจึงด่าขุนแผนต่อหน้าทาสอย่างเสียหาย ซึ่งเป็นการเสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรีอย่างมาก ขุนแผนโกรธจึงชักดาบวิ่งไล่ฟันนางวันทอง

จากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่า นางวันทองเป็นหญิงที่ปากร้าย ปากจัด พูดจาหยาบคาย หมิ่นศักดิ์ศรีของขุนแผน จนทำให้ขุนแผนถึงขั้นโกรธชักดาบวิ่งไล่ฟันนางวันทองอย่างไม่มีเยื่อใย

ขุนช้างและขุนแผน ต่างแย่งชิงนางวันทองไปมา จนในที่สุดพระพันวษาจึงเรียก ขุนช้าง ขุนแผน พลายงาม (บุตรของขุนแผนและนางวันทอง) และนางวันทอง มาไกล่เกลี่ยกับปัญหาที่เกิดขึ้น พระพันวษาสั่งให้นางเลือกว่าจะอยู่กับใคร นางก็ไม่สามารถเลือกได้ เพราะขุนช้างนั้นดีกับนาง ขุนแผนก็เป็นผัวรักเท่ากันกับลูก นางจึงไม่สามารถที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งได้ นางจึงยอมให้พระพันวษาตัดสินนางประหารชีวิต

เหตุการณ์ข้างต้นนี้นางวันทองต้องเป็นคนตัดสินใจในการเลือกใครสักคน แต่สถานการณ์ทุกอย่างบังคับนาง จนนางไม่สามารถที่จะเลือกใครได้ จึงยอมตายในที่สุด ซึ่งนางได้ถูกเลี้ยงดูตามใจตนเองมาแต่เด็ก นางไม่เคยที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง มีแต่ครอบครัวตัดสินให้นางทุกอย่าง เมื่อนางเจอสถานการณ์เช่นนี้นางจึงไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ จึงยอมให้ตนเองตายเพื่อตัดปัญหาทุกอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์ตัวละครนางวันทอง ในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผนความเห็น (0)