มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์ ซึ่งมี 8 มาตรา* ดังนี้

1.แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง เอียง แรง ผึ้ง จริง ฯลฯ

2.แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น จม ตาม เรียม สนาม กลม ฯลฯ

3.แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น เปรย ลอย โหย เลย ฯลฯ

4.แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น กลัว เปรี้ยว หาว แก้ว ฯลฯ

5.แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น ปน หาญ วิญญาณ กาล กาฬ ฯลฯ

6.แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น นก เลข นาค เมฆ ฯลฯ

7.แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น สด กาจ ราช บงกช กฎหมาย ปรากฏ อิฐ ครุฑพัฒนา เจตนา โอสถ บาท โกรธ ดาษ รส เลิศ ฯลฯ

8.แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น แนบ บาป ลาภ ภาพ กราฟ ฯลฯ

*ถ้านับแม่ ก กา รวมด้วย จะเป็น 9 มาตรา

**มาตรา แม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น เลีย นา ที่ หนูนา เกเร ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสะกดความเห็น (0)