คำเป็น - คำตาย

คำเป็น - คำตาย

- คำเป็น คือ คำที่มีมาตราตัวสะกดแม่ กน กม เกย เกอว กง และถ้ามีมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา ให้สังเกตที่เสียงสระ คำเป็นจะเป็นสระเสียงยาว

เช่น คน เลย ตา ตี โอ่ง เป็นต้น * วิธีจำ สระยาว นมยวง

- คำตาย คือ คำที่มีมาตราตัวสะกดแม่ กก กบ กด และถ้ามีมาตราตัวสะกดแม่ ก.กา ให้สังเกตที่เสียงสระ คำตายจะเป็นสระเสียงสั้น

เช่น บด หมก จบ ตบ ครบ ภพ จับ ปิด กะปิ เป็นต้น * วิธีจำ สระสั้น กบด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำเป็น - คำตายความเห็น (0)