การสัมมนา 70 ปีสวนสุนันทา

      ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ออกเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานครับ ก็เป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลา  มีปัญหาบ้างตอนที่ออกเกียรติบัตร  ต้องนำชื่อของผู้ที่เข้าร่วมงานมา จากนั้นก็ทำการออกเกียรติบัตรตาใบรายชื่อครับ

     อีกหน้าที่ก็คือ การขายหนังสือในงาน 70 ปีสวนสุนันทาครับ ซึ่งผมเองก็เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย

    วันแรก ขายได้1800 บาท

   วันที่ 2 ขายได้ 5600 บาท

   วันที่ 3 ขายได้ 10200 บาท

ก้เป็นการขายที่ประสบความสำเร็จพอสมควรครับ