เรียนรู้และผ่อนคลายไปกับ “กิจกรรมยามว่าง”

กิจกรรมยางว่าง หรือ Leisure เป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญต่อบุคคลทุกๆช่วงวัย เป็นการใช้เวลาในการทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความชอบ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน และตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อส่งเสริมความต้องการและให้คุณค่าทางจิตใจ ส่งเสริมให้ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความพึงพอใจในการทำกิจกรรม

ในวันที่ 25 มกราคม 2560 วิชา ปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิต หัวข้อเรื่อง กิจกรรมยามว่าง

ดิฉันได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ ให้ทำกิจกรรมในเวลาที่จำกัด ดังต่อไปนี้

  • เขียน Mindmapping

ดิฉันเขียนในหัวข้อ leisure และแตกประเด็นออกเป็น กิจกรรมที่ฉันชอบทำ โดยแบ่งตามประเภท

Think – อ่านหนังสือ , ทำอาหาร

Unthink – นอนกลางวัน , นั่งเล่นหน้าบ้าน

Relax – ฟังเพลง , เล่นกับสุนัข

Excited – ท่องเที่ยว , ออกกำลังกาย , ดูโทรทัศน์

  • แต่งกลอน
  • เขียนคำคม

“เปิดตา เปิดหู เปิดใจ เพื่อมองโลกในมุมมองใหม่ๆ”

  • ร้องเพลงประจำตัว
  • ถ่ายรูป “ฟังเสียงต้นไม้”

  • เล่นเกมส์สร้างสรรค์
  • คิดกิจกรรมฝึก mindfulness
  • คิดกิจกรรมฝึกสมอง
  • คิดกิจกรรมฝึกร่างกาย

ก่อนทำกิจกรรมดิฉันเกิดความสงสัยว่า

“หากเป็นกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และให้ทำในเวลาที่เร่งรีบ จะเรียกว่าเป็น กิจกรรมยามว่าง ได้อย่างไร?”

เมื่อดิฉันได้ลงมือทำกิจกรรมเหล่านี้ ดิฉันพบว่า ระหว่างที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆในเวลาที่เร่งรีบ เราได้ใช้ความคิดในการตัดสินและคิดวางแผนน้อยลง ได้ใช้ความรู้สึกมากขึ้น และที่สำคัญเราได้ใช้เวลาที่เร่งรีบนี้ร่วมกันเพื่อน จึงทำให้เราสนุกไปกับการทำกิจกรรม ผ่อนคลายอารมณ์ ออกจากความเครียดต่างๆ และดิฉันได้เข้าใจคำว่า work as a leisure คือการทำงานให้เปรียบเสมือนเป็นกิจกรรมยามว่าง รู้จักยืดหยุ่น ทั้งความคิด และอารมณ์ เมื่องานเป็นสิ่งที่เราปรารถนาจะทำ และได้ใช้ความรู้สึกใส่ใจ/สนใจลงไป จะทำให้เราสนุก ลดความตึงเครียด พึงพอใจที่จะทำงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันนีักับกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)