สัตว์มนุษย์..บุญคุณ

คน(มนุษย์)เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า น่าสรรเสริญให้เป็นสัตว์ประเสิรฐโนะ ....แต่ก็มีคนอีกพวกที่หาเกาะกินกะพ่อแม่ยามแก่เฒ่า เลี้ยงตัวเองไม่เป็นสักที...ซึ่งแบบนี้ก็ไม่มีสัตว์สกุลอื่นใดในโลกทำได้ ...น่าแปลกโนะ

---คนถางธรรม..กพ.๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)