กิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุคามิลเลียน

กิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุคามิลเลียน

วันที่ 30 ม.ค. 2560 (ครั้งที่1)ดิฉันและเพื่อนๆ ได้ไปจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน จังหวัดนครปฐม มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มและแต่ละคนก็ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน

จากการพูดคุยกับผู้สูงอายุ

คุณยาย อายุ 80 ปี มีความดัน 135/58 อัตราการเต้นของหัวใจ 71 ครั้ง คุณยายยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี ขณะที่พูดมีการพูดคุยและสบตา นั่งรถเข็นเนื่องจากมีการลื่นล้ม คุณยายอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุมา 10 กว่าปีแล้ว ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่คุณยายมีอาชีพขายของชำที่จังหวัดสมุทรปราการ สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเอง การนอนหลับ นอน 2ทุ่ม ตื่นตี4 กิจกรรมยามว่าง ตอนเช้ามีการไปออกกำลังกายกับผู้สูงอายุท่านอื่น และตอนบ่ายมีการทำกิจกรรมวาดรูป การประเมินสมองและอวัยวะข้างที่เด่น พบว่า อวัยวะซีกขวาเด่น ในวันสำคัญทางศาสนา(คุณยายนับถือศาสนาพุทธ) ก็จะมีการทำบุญและไปฟังพระสวดมนต์ ตรงที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ปัจจุบันคุณยายทานยาโรคเบาหวาน และยาบำรุงเลือด

แนวทางการจัดการทางกิจกรรมบำบัด (ส่งเสริม Self-management และ Health promotion)

1.ให้คุณยายตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการเกิดภาวะแซรกซ้อน

2.แนะนำ ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงของหวาน ของมัน การดื่มน้ำ การควบคุมน้ำหนัก รวมถึงการรับประทานยาสม่ำเสมอ

3.แนะนำการตรวจสุขภาพ

4.แนะนำการออกกำลังกาย

กลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในวันที่ 3 ก.พ. 2560

เป็นการทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุครั้งที่2 เป็น กิจกรรมกลุ่ม (Group activity) มีผู้สูงอายุร่วมทำกิจกรรม 15-18 คน ส่วนใหญ่มีระดับความตื่นตัวที่ดี การรับรู้และความเข้าใจดี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนั่งรถเข็น

กิจกรรมที่ให้แก่ผู้สูงอายุ คือ กิจกรรมฝึกการหายใจมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นทำกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมบริหารร่างกาย และ สมอง เป็นกิจกรรมที่ใช้การสลับของนิ้วมือทั้งสองข้าง กิจกรรมทำท่าประกอบจังหวะมีการร้องเพลงและจับส่วนต่างๆของร่างกายตามเพลง กิจกรรมทบทวนความชอบโดยให้เขียน/บอกสิ่งที่ชอบ คือ ดอกไม้ สี และสัตว์ และกิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรมทำบุหงา โดยให้ผู้สูงอายุเลือกกลิ่นดอกไม้และตกแต่งถุงใส่ดอกไม้ด้วยตัวเองโดยมีนักศึกษาคอยช่วยจับในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ

โดยการเตรียมกิจกรรมได้คำนึงถึง จำนวนผู้สูงอายุที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง ความสามารถด้านร่างกาย และจิตใจ, ระดับความตื่นตัว และความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการอธิบาย การสาธิต การใช้ระดับเสียงและน้ำเสียง การเตรียมอุปกรณ์ที่จะไม่อันตรายกับผู้สูงอายุ และการช่วยทำในบางขั้นตอน

ประโยชน์ของการทำกิจกรรม

1. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง และได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการทำกิจกรรมต่างๆ

2. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์

3. พัฒนาทักษะทาง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม

  1. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมในกิจกรรม


นางสาว กฤติยาภรณ์ ใจกระเสน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียน...แบบไม่น่าเบื่อความเห็น (0)