วันที่ 14 นิเทศวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (30 พฤศจิกายน 2559)

และแล้วก็เข้าสู่วันสุดท้ายของเดือน ผ่านไปแปปเดียวเอง แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเราฝึกสอนที่นี่มา 1 เดือนแล้ว ผ่านไปอย่างรวมเร็วมาก ๆ และปิดท้ายการสอนในวันสุดท้ายของเดือนแรกด้วยการนิเทศวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดย รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ ซึ่งรู้จักกับอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะว่าในภาคเรียนที่ 1 อาจารย์ก็เคยมานิเทศตั้ง 3 ครั้ง จึงทำให้รู้สึกไม่ค่อยจะตื่นเต้นซักเท่าไหร่ และเนื่องด้วยในภาคเรียนที่ 1 ผมได้สอนชั้น ป.1 ก็เลยทำให้ควบคุมชั้นเรียนยากพอสมควร ซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจ แต่ในภาคเรียนนี้ได้สอนชั้น ป.4 ซึ่งเป็นเด็กที่โตขึ้น ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่ายกว่า และมีความหลากหลายกว่า ผมจึงไม่รอช้า จัดเต็มตั้งแต่การนิเทศครั้งแรก ตั้งแต่สื่อ ยันกิจกรรม เพราะเหมือนกับว่าในภาคเรียนที่ 1 ก็อยากจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ แต่เนื่องด้วยปัจจัยในหลาย ๆ อย่าง จึงทำให้ไม่ได้ทำ พอมาเทอมนี้ทุกอย่างเป็นใจจึงไม่รอช้า และก็ทำมันอย่างเต็มที่ ส่วนตัวผมแล้วรู้สึกพอใจกับผลที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าในภาคเรียนที่ 1 และที่สำคัญเลยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงที่คอยสอน คอยให้คำแนะนำมาโตยตลอด และขอขอบคุณนักเรียนชั้น ป.4 ที่วันนี้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี วันนี้ผมมีความสุขมากครับวันนี้สอนเรื่องการตวงสิ่งของให้มีปริมาตร 1 ลิตร เปลี่ยนบรรยากาศพานักเรียนมาเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)