วันที่ 13 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้น ป.4... (28 พฤศจิกายน 2559)

สวัสดีเช้าวันจันทร์ วันเริ่มต้นที่ดีของการเรียนในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ และเนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะ ทำให้ห่างหายจากการเรียนคณิตศาสตร์ในนานพอสมควร และวันนี้เป็นการเรียนในเรื่อง โจทย์ปัญหาการชั่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และเนื่องจากห่างหายขากการเรียนไปนาน เพราะฉะนั้นต้นคาบของวันนี้จึงทบทวนในเรื่องการชั่งในนักเรียนก่อน ก่อนนี้จะเริ่มเข้าสู้เนื้อหา และเนื่องจากว่านักเรียนชั้น ป.4 ห้องนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างตั้งใจเรียนจึงทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน และนักเรียนส่งนใหญ่ก็ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งได้อย่างถูกต้อง วันนี้จึงเป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสุขมาก ๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)