วันที่ 21 สังคม และการเรียนรู้ ( 13 ธันวาคม 2559 )

สวัสดีวันอังคาร สีชมพู วันนี้ท้องฟ้าสดใส ต้อนรับกับอากาศที่เริ่มหนาวขึ้น

ช่วงนี้ ยังมีฝนตกอยู่บ้างประปราย ทำให้อากาศเย็นลงมาก


มาพูดถึงวิชาที่ฉันสอน อีกหนึ่งวิชา วันนี้เป็นการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม


ซึ่งวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง

โดยให้นักเรียนทำ Mind Map เป็นกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิด


เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนห้องนี้ชอบการทำงานเป็นกลุ่มมากเสียจริง

ผลงานที่ได้ออกมาก ก็เป็นที่น่าพอใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)