วันที่ 20 กิจกรรมบูรณาการ IS ( 9 ธันวาคม 2559 )

สวัสดีวันศุกร์สดใส

วันนี้ทางโครงการคณิตภาษาได้มีการจัดกิจกรรม ต่อยอดวิชา IS


ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยหัวข้อใหญ่ ก็คือ ข้าว

เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่ การปลูกข้าวมาจนถึงการเกี่ยวข้าว


โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ถึงที่ เด็กๆได้ทดลองเกี่ยวข้าวด้วยตนเองจากนั้น ก็มีการจัดแสดงผลงานการทำอาหารขาย ซึ่งจะเป็นการทำอาหารที่ข้าวเข้ามาเป็นส่วนประกอบ

โดยนักเรียนจะรวมกลุ่มกัน คิดเมนูอาหาร และ จัดการการขายด้วยตนเอง

ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆมาก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)