วันที่ 49 วัดอุณหภูมิหรรษา (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

วันนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน คือการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง การวัดอุณหภูมิ นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราก็ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย เพื่อที่นักเรียนจะได้ใช้เรื่องเทอร์มอมิเตอร์ได้ถูกต้อง และนักเรียนก็รู้สึกกิจกรรมนี้ เพราะว่าหากเมื่อไรที่ได้ทำการทดลอง ได้ปฏิบัติจริง นักเรียนจะชอบมาก และมีการเรียนรู้ดี และมี concept ที่ดีในการเรียนรู้ด้วย


ภาพกิจกรรม การทดลอง การวัดอุณหภูมิอากาศ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)