วันที่ 45 การทดลองส่วนประกอบของอากาศ (วันที่ 23 มกราคม 2560)

สวัสดีวันจันทร์แสนสุดสดใส วันนี้ มีสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3/2 วันนี้นักเรียนจะได้ทำการทดลองเรื่องส่วนประกอบอากาศ มีนักเรียนแต่คนทำหน้าตื่นเต้นมาก เพราะว่า นอกจากส่วนประกอบของอากาศที่เรารู้ว่า มีไนโตรเจน,คาร์บอนไดออกไซด์,ออกซิเจน แล้วก็แก๊สอื่นๆ ไอน้ำ ตามแผนภาพนี้

ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~fengvwv/chotiga/BasicMeteor...

รูปแสดงส่วนประกอบของอากาศ

1. ไนโตรเจน (nitrogen) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 78 โดยปริมาตร ไนโตรเจนทำให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศไม่เข้มข้น ทำให้การสันดาปซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางเคมีลดความรวดเร็วลง ไนโตรเจนในอากาศบางส่วนจะถูกแบคทีเรียที่อยู่ในดิน ในรากพืชบางชนิด ตรึงเอาไปไว้เพื่อประโยชน์ของพืช เมื่อพืชและสัตว์ตายลงจะสลายตัวเป็นไนโตรเจนกลับสู่อากาศอีกครั้ง
2. ออกซิเจน (oxygen) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 21 โดยปริมาตร ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสันดาป พืชและสัตว์ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ (กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์) และออกซิเจนเกิดมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
3. คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 0.04 โดยปริมาตร พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจออกของสิ่งมีชีวิตจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอก
ที่มา : https://sites.google.com/site/sciencemaym1/hnwy-th...

แล้ววันนี้นักเรียนจะได้ทำการทดลอง เพื่อจะหาว่าในอากาศมีอะไรเพิ่มมากอีกไหมที่ตาเราสามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งก็คือฝุ่นนั้นเอง การทดลอง นักเรียนจะได้สังเกตการทดลองของตัวเองทุกวัน เป็นจำนวนเวลา 1 อาทิตย์ นักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการทำงานและการทดลองเป็นอย่างดีมาก โดยการแขวนงานของตนเองไว้ที่หน้าต่างห้อง และคอยสังเกตผลของตัวเองทุกๆ วัน โดยจะมีครูกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนสังเกตผลด้วยคะ


ภาพกิจกรรม การทดลองส่วนประกอบของอากาศบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)