วันที่ 38 เร่งทำข้อสอบ (25 มกราคม 2560)ได้ยินมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนว่าจะต้องทำข้อสอบ และพี่ที่ห้องชั้น MEP วิชาเดียวกัน ชั้นเดียวกัน ก็มาบอกให้ช่วยออกข้อสอบเผื่อ ซึ่งก็ไม่มีปัญหา จึงไปปรึกษาครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงก็บอกว่าโรงเรียนเราค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะท่านรองที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ ว่าจะทำข้อสอบต้องอิงตามมาตรฐานตัวชี้วัด จะต้องคลอบคลุม จะออกมั่วๆไม่ได้ จากที่ทำมาแล้ว จึงต้องกลับไปแก้ละเรียงข้อให้ตรงตัวชี้วัดและเฉลี่ยแต่ละตัวชี้วัดให้เท่าๆกัน หลังจากเสร็จก็เอาไปให้ครูตรวจปรากฏว่าหัวผิดอีก เลยต้องไปแก้ใหญ่ และไม่พอลืมบอกไป ว่าโรงเรียนเราให้สร้างข้อสอบ ตามกระดาษคำตอบที่โรงเรียนให้ใช้ดังนั้นจึงต้องมีทั้งข้อสอบ ปรนัย และอัตนัย ดีเจิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)