วันที่ 37 สอบ อ่าน-เขียน (23 มกราคม 2560)


วันนี้งดการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีการทดสอบ การอ่านออกเขียนได้ เราได้รับผิดชอบให้ควบคุมชั้นตนเอง ช่วงเช้าจึงเป็นการสอบอ่าน ทั้งอ่านคำและบทความ และตอนบ่ายก็สอบเขียนเล่าเรื่อง และอ่านคิดวิเคราะห์ ตรวจซะตาลายเลยเพราะต้องตรวจหลายชุด และโรงเรียนเร่งส่งคะแนน ไม่ชอบที่สุดก็คือการตรวจการเขียนเรื่องราว จึงเป็นหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงในการรับไปทำเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)