วันที่ 45 กังหันน้ำชัยพัฒนา (2 กุมภาพันธ์ 2560)

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5 ที่ฉันได้รับหน้าที่สอนนั้นก็ดำเนินมาถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาของน้ำเน่าเสียแล้ว

และสิ่งที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็คือ สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นจากพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) คือกังหันน้ำชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน สามารถผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ "ไทยทำไทยใช้"โดยทรงได้แนวทางจาก "หลุก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย

ฉันก็ได้จัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงประวัติของกังหันน้ำชัยพัฒนาและผู้คิดค้น นอกจากนั้นแล้วยังเปิดวีดิโอการ์ตูนเรื่องเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ตอนกังหันน้ำชัยพัฒนาให้เด็กนักเรียนได้รับชมซึ่งจะทำให้เด็กได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเกิดความเข้าใจและสนุกสนานเพิ่มขึ้น
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)