Unit 13 : Duty (22.11.16)


เวรหน้าโรงเรียนของครูผู้ชายโรงเรียนนี้คือการไปโบกรถหน้าโรงเรียน ซึ่งผมก็เป็นเวรวันจันทร์ ซึ่งจะมีครูอยู่หลายท่านในวันเดียวกัน มีทั้งคนไทยและครูชาวต่างชาติ โดยหน้าตาที่ friendly ประกอบกับการเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษที่พูดอังกฤษได้บ้าง จึงได้คุยกับครูชาวต่างชาติชื่อ Christopher ได้คุยกันหลายเรื่องมาก ซึ่งแกก็สอนอยู่ที่นี่มาหลายปีจึงทำให้มีเรื่องคุยกันมากมาย จนลืมโบกรถหันไปเลย 555 ในที่สุดก็ได้เพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นอีก 1 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)