Unit 9 : innocence (10.11.16)


ด้วยความที่โต๊ะที่นั่งของผมใกล้กับห้องเรียนของเด็กอนุบาล จึงทำให้มีเด็กน้อยอนุบาลแวะเวียนมาเล่นด้วย ทักทายอยู่เสมอ และความน่ารักแบบไร้เดียงสานี่ทำให้ดุด่าไม่ลงเลยจริงๆ โตขึ้นหนูๆอย่าทำตัวแบบที่พี่ ป.4 ทำกับครูตอนนี้นะหนู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)