Unit 6 : Little Monster (3.11.16)

ภายใต้น่าตาน่ารักของเด็กๆ มีสัตว์ประหวาดตัวน้อยๆ ซ่อนอยู่ สัตว์ประหลาดตัวนั้นควบคุมให้เด็กไม่มีความเชื่อฟังครูเลย ต้องทำให้ครูดุด่าทุกชั่วโมง บางทีสัตว์ประหลาดตัวน้อยๆ นั้นก็ยังไปปลุกสัตว์ประหลาดในตัวคุณครูแต่ละคนให้ออกมาอีก เพราะต้องปราบสัตว์ประหลาดพวกนี้ให้อยู่ห้ามให้ออกมา ไม่อย่างนั้นห้องเรียนจะเกิดความวุ่นวายโกลาหนราวกับเกิดภัยพิบัติสัตว์ประหลาดจากต่างดาวมาบุกโลกกันเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)