Unit 10 : Time (16.11.16)


เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหม่และมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 3000 คนการจัดแถวแประอักษรเลยเต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีการซ้อมหลายครั้งในชั่วโมงแรก ซึ่งเป็นชั่วโมงของผม จึงทำให้นักเรียนไม่ได้เรียนติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผมเป็นกังวลว่าจะสอนไม่ทัน แต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะเป็นกิจกรรมของโรงเรียน แลต่อจากนี้ไปคงจะมีอีกหลายกิจกรรมแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)