กิจกรรมบำบัด-กิจกรรมยามว่าง

กิจกรรมยามว่างเป็นหนึ่งใน area of occupation ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดมีบทบาทในการพัฒนาองค์ประกอบเพื่อการสำรวจและการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมการใช้เวลาว่าง (Leisure Exploration & Participation) เช่น ทักษะการใช้เวลาว่างดูแลตนเอง ทักษะการใช้เวลาว่างเตรียมและกินอาหาร ทักษะการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เน้นร่างกาย ทักษะการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เน้นการรับรู้ทางการมองเห็น ทักษะการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เน้นความจำ ทักษะการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เน้นจัดการความคิดของตนเอง ทักษะการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เน้นจัดการความล้า/ความเครียด เป็นต้น


ในคาบเรียนวิชา ปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิต อาจารย์ได้กำหนดกิจกรรมยามว่างทั้งหมด 9 กิจกรรมให้ทำประกอบด้วย

เขียน Mind Map, แต่งกลอน, ร้องเพลง, เขียนหรือพูดคำคม, ท่าฝึก Mindfulness 1 ท่า, เล่นเกมสร้างสรรค์, วาดรูปหรือถ่ายภาพขณะฟังเสียงจากต้นไม้, และ ท่าออกกำลังกายสมองและร่างกาย 1 ท่า


หลังจากได้ทำกิจกรรมเหล่านี้พบว่า เราได้ผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง จากความเครียดในห้องเรียน ได้ใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในผู้ป่วยที่มีปัญหาความเครียดและอารมณ์ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้สำรวจทำกิจกรรมยามว่าง จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจ

กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ก้าวข้ามภาวะอารมณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดได้

โดยการ "Break the Routine" หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ใช้เวลาทำกิจกรรมยามว่างที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งแรกของการเรียนptot 221ความเห็น (0)