วั นนี้มีเรียนทั้งวันเลย หยุดเรียนไปตั้งหลายวัน พอมาเรียนแล้วขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้ วันนี้เริ่มเรียนตั้งแต่ 8 โมง เช้ากับอาจารย์ จอห์น กว่าจะเลิกก็ 10 โมงครึ่งแล้ว กินข้าวเสร็จก็ยังต้องไปเรียนต่ออีก กว่าจะได้กลับหอก็ตี3  แล้ว