การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8

การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลังจากที่ได้มีการอบรมเรื่องการถอดบทเรียน และการเป็น note taker เพื่อการเป็น K Builder ของศูนย์อนามัยที่ ตอนนี้ชุมชนศูนย์อนามัยที่ 8 ได้เกิดกระแสความกระตือรือร้น ในการนำขบวนการ KM มาใช้ในงาน เริ่มจากการใช้ในองค์กร เช่นการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง หรือร่วมกับภายนอกองค์กร ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประสานกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ ประสานงาน ประสานคน ประสานใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Gotoknow ในระยะนี้การจัดทำกิจกรรมอาจจะหลงทิศหลงทางไปบ้าง KM team ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยง ก็คงต้องทำงานกันมากหน่อย อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้เจ้าหน้าที่ศูนย์เขต 8 ทุกคนคงจะใช้กระบวนการ KM อย่างคล่องแคล้ว และพัฒนาศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งในโอกาสนั้นวิสัยทัศน์ของศูนย์ ฯ ที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็คงจะอยู่ไม่ไกล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#8#ศูนย์อนามัยที่#การขับเคลื่อน#การแลกเปลี่ยนรู้

หมายเลขบันทึก: 62350, เขียน: 23 Nov 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)