แผนกลยุทธ

chatplk
PMQA, PQA, SWOT

        รัฐบาลกำหนดการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้หน่วยราชการมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

      สสจ.พิษณุโลก ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ workshop ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (ภายใต้ PEST analysis และ เกณฑ์วิเคราะห์ตนเอง ตามPMQA 7 หมวด) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดทำแผนกลยุทธ โดย PMQA

คำสำคัญ (Tags)#workshop

หมายเลขบันทึก: 62337, เขียน: 23 Nov 2006 @ 12:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)