แผนกลยุทธ

chatplk
  PMQA, PQA, SWOT  

        รัฐบาลกำหนดการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้หน่วยราชการมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

      สสจ.พิษณุโลก ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ workshop ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (ภายใต้ PEST analysis และ เกณฑ์วิเคราะห์ตนเอง ตามPMQA 7 หมวด) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดทำแผนกลยุทธ โดย PMQA

คำสำคัญ (Tags)#workshop

หมายเลขบันทึก: 62337, เขียน: 23 Nov 2006 @ 12:44, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 16:28, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)