แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> ตอนที่ ๑

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โหลดได้ที่นี่ >>> ตอนที่ ๒