วันที่ 48 สัปดาห์คณิตและภาษาอังกฤษ (7 ก.พ 60)

วันนี้มีนักศึกษามาจัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมาจัดกิจกรรม

เป็นฐาน มีทั้งหมด 5 ฐาน โดยส่วนมากเน้นไปทางภาษาอังกฤษ เพราะเป็นเอกภาษาอังกฤษ

การมาจัดกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมสนุกสนานเด็กชอบ แต่การควบคุมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเด็กวุ่นวาย

และไม่มีไมโครโฟน จึงทำให้เด็กเล่นกัน และการแบ่งกลุ่มไปเล่นแต่บะฐาน เป็นกลุ่มใหญ่จึงคบคุมยาก

ทำหน้าที่ควบคุมเด็กทำหิจกรรมแต่ะฐาน


นักเรียนอยากได้ของรางวัลจากกิจกรรม 555


กว่าเด็กจะล้อมวงเป็นวงกลมได้ ต้อวใช้เวลานี่เป็นฐานทำขนมเค้ก โดยให้เขียนส่วนประกอบขอการทำเค้กเป็นภาษาอังกฤษ


ทำหน้าที่เก็บเงินฝากเด็กนักเรียน


การทำงานเกี่ยวกับเงิน เราต้องมีความละเอียดทำการเช็คคะแนน ตรวจดูงานค้างนักเรียนต่อวันนี้นำเด็กมาซ้อมร้องเพลงการแสดงในงานชื่นช่อพวงคราม


ของที่จะให้เด็กนักเรียนเอาสติ๊กเกอร์ที่สะสมมาแลก หมดไปหลายบาทเลย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)