เตรียมสนามสอบ O-Net (3 กุมภาพันธ์ 2560 )

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาตอเสร็จ พวกเราก็เริ่มงานเตรียมการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะมีในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนของเราเป็นสนามสอบที่มีโรงเรียนอื่นๆมาสอบด้วย โดยพวกเราช่วยครูฝ่ายวิชาการเตรียมป้ายประกาศต่างๆ และพอตอนเย็น เราก็ไปเตรียมห้องสอบ จัดโต๊ะ เก้าอี้ และเอารายชื่อไปติดไว้ที่โต๊ะของนักเรียน ต่อด้วยช่วยครูอาคารใหม่เอากระดาษติดหน้าต่าง เพราะอาคารที่สร้างใหม่แดดจะส่องในตอนเช้า
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)