​ค้นคน 3

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


อันชีวิตของคนเรานั้นผมว่าใหญ่กว่ากฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาใช้กับสังคม แม้นักบวชเองก็มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าศีล ถ้าในบางสถานการณ์ที่ต้องให้เลือกเราก็ต้องเลือกเอาคนหรือตัวเราเป็นที่หนึ่งก่อนละ

การมองคนให้เหมือนคน สมมติคนนอกพุทธมองพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปดอกนะ คือพวกเขามองเห็นว่าคนเราก็มีพ่อ แม่ พี่ น้อง แต่งงาน มีลูก มีเจ็บไข้เลือดออกและตายเหมือนคนธรรมดาทั่วโลก นั้นละคือเค้าโครงหลักของชีวิตคนทุกคน

แง่คิดบางมุม อันความรู้ของคนเรานั้นไม่ได้มาจากการนั่ง ๆ นอน ๆ คิด ๆ แล้วปิ๊งแวบนะ แต่มาจากเหตุผลในการสังเกตธรรมชาติต่าง ๆ แล้ว เกิดการหยั่งรู้อะไรที่ลึกซึ้ง ดูตัวอย่างพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าสิ พระพุทธองค์สังเกตเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติจนรู้แจ้งเห็นจริงแบบแจ้งจางปางเลยนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น



ความเห็น (0)