กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

ธันยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุของดิฉัน คือการส่งเสริมการดูแลการใช้กิจวัตรประจำวัน ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใส่เสื้อผ้า การอาบน้ำ การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร รวมถึงการปรับสภาพบ้าน

หรือการปรับสภาพแวดล้อม ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง อำนวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อม เช่น ราวจับในห้องน้ำ

อีกหนึ่่งสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ คือการเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตใจ โดยผ่านกิจกรรม ที่นักกิจกรรมบำบัด

มอบให้ เช่น กิจกรรมการนันทนาการ กิจกรรมการออกกำลังกายเบาๆ กิจกรรมการเข้าสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ รวมกันทำงานหัตกรรม

งานอาสาสมัครต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธันยาความเห็น (0)