ธัญญพืชข้าวสังหยด กลุ่มทำนาโคกทราย ผลิตเพื่อแปรรูป

กลุ่มทำนาโคกทราย ได้ยกระดับการทำเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก่อนนโยบาย นวัตกรรมทางการเกษตร ผลิตเพื่อแปรรูปข้าวสังหยดเป็นธัญญพืช เพื่อสุขภาพ

<p “=””>กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มทำนาผลิตข้าวทั่วไป และผลิตข้าวสังหยด เมื่อปี 2555 ได้มาปรึกษาผู้เขียน เขียนโครงการของบประมาณ จาก สสส. เพื่อทำการผลิตข้าวสารสุขภาพ ซึ่งในตอนนั้นผู้เขียนได้รนณรงค์ ในกลุ่มสวัสดิการ ตั้งกลุ่มข้าวสารเพื่อสุขภาพ

“คนเมืองลุงกินข้าวเมืองลุง”

สั่งข้าวสังหยดมาจำหน่าย

ขึ้นปี2555 ทางกลุ่มทำนาโคกทราย นอกผลิตข้าวสังหยดจำหน่ายแล้วยังทดลองแปรรูปกาแฟข้าวสังหยด ลองผิดลองถูก

ปี2556 จึงแปรรูปผลิตกาแฟข้าวสังหยด ใช้ช้อนตวงชงดื่ม ในปีเดียวกัน จึงคิดค้นแปรรูปรุ่นที่ 2 ออกมาใช้ ฉีกชงดื่ม ทันสมัยและสะดวกขึ้น

<p “=””> ปี2557 ได้รับการสนับสนุน บรรจุภัณฑ์ จากพัฒนาชุมชนและสำนักงานเกษตร ปรับส่นผสมและวิธีชงรับประทาน
ปี2558 ปรับปรุงรสชาดให้อร่อยยิ่งขึ้น ได้รับมาตรฐาน อย. และได้รับตรา ฮาลาล<p “=””>>และได้ทำการแปรรูปข้าวสังหยด ภายใต้ชื่อทิพย์ตะวัน เน้นสุขภาพ ไม่เน้นกาแฟ จึงมีสินค้าอยู่ 4 ชนิด คือธัญญพืชรส โกโก้
ธัญญพืชรส ชอตโกเลต
ธัญญพืชรสงาดำ
ส่วนที่ผสมกาแฟมีอย่างเดียว
คือ ธัญญพืชรสกาแฟ
โดยเฉพาะรส งาดำ เป็นที่ต้องการของตลาดผู้สูงอายุที่รับประทานข้าวไม่สะดวก เพราะ ทานธัญญพืชกลุ่มทำนาโคกทราย ได้ยกระดับการทำเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก่อนท่านนายกจะประกาศนโยบาย นวัตกรรมทางการเกษตร ผลิตเพื่อแปรรูปข้าวสังหยดเป็นธัญญพืช เพื่อสุขภาพ </p> <p “=””>
</p> </p>

แฮ็ดเป้อเซ่อ คืกระด้งฝัดข้าว

<p “=””>>
> ออด จันทร์ทองแก้ว ประธานกลุ่มทำนาโคกทราย กับ ทีม นักวิชาการประชาชน คน วปช อาจารย์ จำรัส อาจารย์ พงศ์ และบังหนุ้ย

<> เครื่องบรรจุภัณฑ์
</p> <p “=””>
ข้าวสังหยด คั่วบดพร้อมบรรจุซอง
</p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

Good to see 'innovations' in the rice market.

Love to see more local co-produce (like coconut; cashew nut; สะตอ; เหนียง;...) get used in the innovation too ;-)

การผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดที่พันธุกรรมข้าวมีอัตตลักษณ์และปลูกเฉพาะถิ่นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ บริบทกิจกรรมเป็นเรื่องน่ารู้น่าศึกษา ควรพัฒนาสูู่การประกอบการต่อเนื่องเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เขียนเมื่อ 

ชอบจัง ระลึกถึงเสมอครับ

-สวัสดีครับท่านวอญ่า

-ตามมร่วมให้กำลังใจทีมงาน

-อ้อ..มีผักพื้นบ้านนามว่า"ผักไร"มาฝากครับ

-ทางใต้มีไหม?เรียกว่าผักไร?ครับ..

sr นวัติกรรมบ้านๆ ลองผิดลองถูก ทดลองทำ คลำทางไป ใช้ทุนประสบการณ์ สานพลังคนทำนา มารวมกลุ่ม ร่วมคิด ชวนคุย ค้นทุนที่มีอยู่

เรียน อาจารย์ จำรัส

พื้นที่ทำนาข้าวสังหยด เป็นพื้นที่เรียนรู้ การเกษตร อินทรีย์ ที่มีการแปรรูปอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดพัทลุง

ที่กลุ่มเป้าหลักคือ คนรักสุขภาพ

ขอบคุณ น้อง ทิมดาบ

มาใต้ อย่าลืมโทรหา

เสียดายมาหาดใหญ่ ไมทราบ จะได้แวะไปคุย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณวอญ่า. ผู้เฒ่า. มีพันธุ์ข้าว..ขายไหม. เจ้าคะ..

ผักไร ผักไหร ผักอ้ายไหร

ดูๆไป ไม่รู้จัก ผักที่คุณเพชรปุจฉามา วิสัชชนา ว่าไม่รู้ผักอ้ายไหร

สวัสดี คุณยาย ธี ที่กลุ่มทำนา พอมีพันธ ข้าวสังหยดให้แบ่งปัน