ภาษาถิ่นใต้ น่ารัก ๆ

ภาษาถิ่นใต้

ภาษามาตรฐาน

ยุ้ม

ขยุ้ม

พลัด

ตก,หล่น

แล่น

วิ่ง

แค่

ใกล้

หยบ

ซ่อน

หวังเหวิด

เป็นห่วง

จับนา

ดูแล

ราสา

เยอะแยะ,มากมาย

แต่สวน

คนเดียว

ซ็อกแซ็ก

ช้า

หลาด

ตลาด

เหลิด

ทะลึ่ง

พรือโฉ้

รู้สึกไม่ดี

บัดสี

อาย

พรก

กะลา

พุง

ท้อง

สึก

ลาสิกขาบท

ปานี้

ขณะนี้, เดี่ยวนี้

อังเล่า

เตาถ่าน (เตาอั้งโล่)

เจี้ยนถี

ตะหลิว

เกือก

รองเท้า

ป๋าว

กระเป๋า

ดีปลี,โล่เผ็ด

พริก

พริก

พริกไทย

ปล. การเขียนคำเทียบมาจากสำเนียงการพูดของคนใต้จริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาใต้ หนักแน่น จริงใจความเห็น (0)