เสาเฉลียง

รักธรรมชาติ ร่วมกันดูแลรักษา

เสาเฉลียง บริเวณกล้ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
พบพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักท่องเที่ยว
มีป้ายขอความร่วมมือ
ไม่ให้ทำพฤติกรรมบางอย่าง
เช่น
ไม่นำไม้มาค้ำยันก้อนหิน
ไม่เรียงก้อนหิน

แต่... ก็ยังมีคนทำ ทิ้งร่องรอยไว้เชิญชวน...
ร่วมเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี

รักโลก ร่วมดูแลโลก
รักธรรมชาติ ร่วมดูแลธรรมชาติ

รัก ชนะทุกอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ดูคล้าย ๆกับ"ภูผาเทิบ"จังหวัดมุกดาหารนะครับ

-สวยงาม..ครับ