แผนผังโยงความรู้ (10 มกราคม 2560)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แผนผังเชื่อมโยงความรู้

แผนผังเชื่อมโยงความรู้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำในรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.3 ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้และเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนลงในสมุด เป็นการรวบรวมความรู้ก่อนเริ่มเรียนในครึ่งหลัง ซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ยากเกินและไม่ง่ายเกิน และเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักเรียนต้องได้เรียนรู้

55151001

เด็กๆต่างตั้งใจทำแผนผังความคิดของตนเอง แม้ว่าครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนบนกระดาน แต่โดยภาพรวมเด็กๆก็ตั้งใจทำของตนเองมากๆ

หนังสือเล่มใหม่

หลังจากที่วันนี้ได้เป็นเวรบันทึกภาพการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเนื่องด้วยการทำกิจกรรมนั้นจะจัดภายในอาคารเรียนก็ตาม เป็นเพราะในช่วงสัปดาห์นี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้มีฝนตกในตอนเช้า และอากาศหนาวเย็น ทำให้การจัดกิจกรรมการเข้าแถวก็จัดหน้าชั้นเรียน แต่การดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนก็ดำเนินไปโดยปกติ และวันนี้ในการนำเสนอเรื่องเล่าเช้านี้ เป็นหน้าที่ของห้องสมุด ซึ่งวันนี้ทางห้องสมุดก็มีหนังสือเล่มใหม่มาแนะนำ และเชิญชวนให้นักเรียนและคณะครูเข้าไปอ่าน

55151001บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)