อู๋เพื่อนรัก (ตอน ๗ การขนส่งมวลชน)

การขนส่งมวลชนและการวางผังเมือง ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงความมั่นคงฯน่าจะเข้าไปร่วมคิดทำเป็นย่างมาก เช่นสถานีจอดรถไฟ รถเมล์ ควรต้องมีการจอดที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กๆเดินทางได้สะดวก….ยิ่งสถานีรถไฟฟ้าใหม่ (เลนคู่และหรือความเร็วสูง)ยิ่งต้องระวังให้มากเพราะสถานีจอดนั้นจะค่อยๆช่่่วยพ้ฒนาชุมชนขึ้นมา ซึ่งต้องเตรียมผังเมืองใหม่ไว้รองรับความมั่นคงของสังคมในอนาคตด้วย

.

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเรียนให้ทราบถึงด่านเก็บค่าทางด่วนแต่ละปีน่าจะลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้นจนบางสถานีเก็บถึง ๑๐๐ บาทแล้ว ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงมนุษย์ได้มาก ที่ต้องเก็บลดลงเพราะการทางพิเศษใช้หนี้เงินกู้หมดแล้ว เงินที่เก็บได้จึงเป็นเพียงแค่การบำรุงรักษาถนน ที่เหลือเป็นกำไรมหาศาล จึงควรคืนกำไรนี้ให้ประชาชนได้แล้ว ผมเคยได้รับรายงานจากรถส่งของ เขาส่ายหน้าว่ากำไรน้อยมากเพราะเอาไปเสียค่าทางด่วนเสียหมด

.

นอกจากค่าด่านการทางพิเศษแล้วยังมีด่านตำรวจทั่วประเทศ เพื่อปรับรับเงินสินบนจากรถโดยเฉพาะรถบรรทุกข์ เจ้าของกิจการบางรายต้องปิดกิจการเพราะทนต่อการเสียเงินค่าผ่านด่านตำรวจไม่ไหว(หมดความมั่่่นคงในการดำรงอาชีพ) การประกาศยกเลิกด่านตำรวจทั่วประเทศยังเป็นศักดิ์ศรีของตำรวจอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในอารยประเทศเช่น สรอ. เยอรมัน อังกฤษ จะไม่มีด่านตำรวจเลย ที่อ้างว่าเพื่อจับยาเสพติดก็เป็นการอ้างลอยๆ เมื่อเปรียบกับรัฐทางใต้ของสรอ. เขามียาเสพติดเข้ามาก ก็ไม่เห็นเขามีด่านตำรวจ…อ้อ.ด่านพวกนี้ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากอีกด้วย ผมเองเห็นกับตามา ๓ครั้ง เนื่องจากรถเบรคไม่ทัน…..ด่านยังทำให้รถติดเสียค่าโสหุ้ยในการขนส่งสินค้าที่จะต้องแข่งขันกับ AEC ..รถขนผักบางคันแจ้งว่าไม่มีเงินให้จ่ายค่าผ่านด่านเป็นผักก็ได้ ตำรวจไทยเรารับได้หมด ซึ่่งผมถื่อว่าเป็นการเสียความมั่นคงและความภูมิใจในการเป็นตำรวจอีกด้วย


</p> <p “=””>—รักเพื่อนเสมอ </p> <p “=”“>..คนถางทาง (มค.๖๐)
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)