สวัสดีวันครู 2560

เริ่มต้นวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ ไว้ว่า "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"


ครู เป็นบุคคลที่สร้างรากฐานให้กับเด็ก การใช้กระบวนการและวิธีการสอนต่างๆ active learning หรือแม้แต่การสอนวิธีการดำรงชีวิตให้กับเด็กๆนั้น ล้วนมีการวางพื้นพื้นฐานมาจากครูทั้งสิ้น วิธีการสอนในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกๆด้าน ได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นความจำที่คงทน สามารถนำไปใช้เมื่อเติบโตขึ้น ขอขอบพระคุณครูทุกท่านที่ทำให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีในวันนี้ค่ะ


ศจย. ร่วมสร้างบุคคลต้นแบบ แบบอย่างที่ดีห่วงใยสุขภาพห่างไกลควันบุหรี่ค่ะ

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TRC Publicationความเห็น (0)