วันเดือนปีเกิด                          28 พฤศจิกายน 2524

ที่อยู่ที่บ้าน                               288 / 75 ซ.สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ทำงาน                                  ยังไม่มีที่ทำงาน

E-Mail                                    [email protected]

คติประจำใจ                             คนเก่งจะเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง  คนฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น

งานอดิเรก                               นอน ตื่นมาอ่านการ์ตูน แล้วก็นอน แล้วก็ตื่นมาอ่านการ์ตูน                                                 นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน อาการเย็นบนดาดฟ้า  

บุคลิกส่วนตัว
                           
ทำทุกอย่างที่อยากทำ ตามทางของตัวเองอย่างมี ความสนุก สุขกับชีวิต

ความประทับใจในรุ่น
                           
ความแตกต่างทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักกันได้ มีคนที่เรารู้จักเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มคนที่จริงใจต่อกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ยิ้ม หัวเราะ ไม่ต้องทั้งหมดทุกคน แต่แค่กลุ่มเล็กๆก็สุขโขแล้วค่ะ

สิ่งที่อยากทำในอนาคต
                      
ตื่นนอนตอน 7 โมง ขับรถไปทำงานบนที่ราบสูง อากาศดี ยิ้มได้ ไม่รีบตื่นนอนตอนเช้าในอีกซีกโลกใช้ชีวิตกับเมืองใหม่