ขจัดรอยเปื้อน ขี้ผึ้ง เทียน ออกจากเฟอร์นิเจอร์ ให้วางถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำแข็ง ลงบนรอยเปื้อนประมาณ 1 นาที เมื่อตรงรอยเปื้อนเริ่มเย็นขึ้ผึ้งจะหลุดออกมาง่ายดาย