สบู่ที่ใช้หากเหลือก้อนเล็ก เกินกว่าที่จะหยิบใช้ได้ ให้หั่นเป็นเศษเล็กๆ ใส่ลงในขวดที่มีหัวฉีด เติมน้ำลงไปแล้วเขย่า ใช้สำหรับล้างมือในห้องน้ำได้