ครั้งที่ 13 วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง “วันแห่งการเตรียมข้อสอบ Pre O - net”

บันทึกการฝึกสอน
วันอังคาร ที่
29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง “วันแห่งการเตรียมข้อสอบ Pre O - net”


วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมของการสอบ Pre o – net ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเครือเดียวกัน ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นบ้างเช่น กระดาษคำตอบไม่ครบตามจำนวนบ้างบางรายวิชา ข้อสอบไม่ครบบ้าง เราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป ดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้ทำให้เรารู้ว่า “การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ถ้าไม่เจอหรือหาไม่เจอให้ถาม อย่ามัวแต่หาเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือไม่” ทั้งนี้ความวุ่นวายดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นเป็นเพราะความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมให้ระหว่างคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรายังคงมีความเชื่อว่า “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ช่วยกันคิดช่วยกันทำงานทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

นอกจากวันนี้จะทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของการสอบ Pre o – net แล้วนั้นยังเป็นการพูดคุยปรึกษาเรื่องที่จะสอนในวันพรุ่งนี้อีกด้วย ทำให้เรายิ่งรู้สึกดีมากขึ้น เนื่องจากหลายวันมานี้เราแทบจะไม่มีแรงในการทำงานเลยมีความท้อแท้ว่าทำไมตัวเองถึงสอนได้ไม่ดีพอ บางครั้งก็รู้สึกน้อยใจตัวเองแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเราต้องทำได้เราเคยผ่านเหตุการณ์ที่ยิ่งกว่าที่เราเผชิญมาอีกทำไมรอบนี้เราจะทำไม่ได้ ซึ่งก็บอกกับตัวเองอยู่อย่างนี้เสมอ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา สู้ๆต่อไปอย่าได้ท้อทั้งที่เรายังไม่ได้เริ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)