170115-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B- Balmy & barmy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14


Balmy และ barmy

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “balmy” และ “barmy”

(เน้น พยางค์ แรก bah) ว่า “bah-mee” และ “bahr-mee”

Collins English Dictionary

ให้ความหมาย “balmy”

เมื่อเป็น คุณศัพท์ เกี่ยวกับ “weather” หมายถึง

สภาพที่ “mild” และ “pleasant” หรือ

มีคุณภาพที่ “balm” คือ ‘fragrant” หรือ “soothing”

รูป กริยาวิเศษณ์ คือ “balmily” และ นาม คือ “balminess”

และเป็นการสะกด รูปที่ผันแปร ของ “barmy”

ใน British English ให้ความหมาย “barmy”

เป็น “slang” หมายถึง “crazy” หรือ “foolish” เช่น

‘Bill used to say I was barmy, and that would really get to me.’

‘This policy is absolutely barmy.’

ขณะที่ ใน US English ให้ความหมาย “barmy” คือ

“full of barm” สำหรับ “yeast” หรือ “foamy”

โดยว่า “barm” เป็นภาษาเก่า/ถิ่น ใช้เรียก “yeast”

หมายถึง “yeast foam” ขณะกำลังหมัก กับ “malt” เพื่อทำ “liquors”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)