170115-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Baleful & baneful

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14


Baleful และ baneful

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “baleful” และ “baneful”

(เน้น พยางค์ แรก beyl) ว่า “beyl-fuh l” และ “beyn-fuh l”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย คำที่คล้าย ทั้ง รูป เสียง และ ความหมาย

“baleful” และ “baneful” สามารถใช้แทนกันได้ ในการใช้ธรรมดา

ถึงแม้ “baneful” จะมีความหมายเพิ่มว่า

“poisonous” = มีพิษ/เป็นอันตราย

และปกติใช้กับ “สสารต่างๆ” “สาเหตุ”

หรือ “ความรุนแรง” ที่ส่งผลถึงชีวิต เช่น

‘The gathering clouds promised a baleful storm.’

‘Some poisons are merely injurious, but others are baneful.’

เปรียบเทียบว่า

คุณไม่น่าจะถูก จับ ถ้าหากให้ “a baleful glance”

แต่ระวัง ถ้าหากจะให้ “a baneful dose of arsenic” แก่เขา


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “baleful” และ “baneful”

ว่ามีความ เหลื่อมซ้อนกันอยู่ในความหมาย

หากแต่ปกติ ใช้ “baleful” กับบางสิ่ง

ที่ “menacing” = คุกคาม/ปองร้าย

และ “foreshadows” = แสดงล่วงหน้า/ตั้งเค้า

“evil” = สิ่งเลวร้าย/ไม่ดี

และ บ่อยครั้งมากที่ “baneful” บรรยายถึง

“สิ่งที่เป็นอันตรายแท้จริง” หรือ “ทำลายล้าง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)