170115-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Banister & baluster

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14


Banister และ baluster และ balustrade

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “banister”

(เน้น พยางค์ แรก ban) ว่า ”ban-uh-ster”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “baluster”

(เน้น พยางค์ แรก bal) ว่า “bal-uh-ster”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “balustrade”

(เน้น พยางค์ แรก bal) ว่า “bal-uh-streyd”

(หรือเน้น พยางค์ หลัง streyd) ว่า “bal-uh-streyd


A2Z of Correct English Common Error in English

อธิบาย การสะกด “banister” และ “bannister”

รวมทั้งรูป พหูพจน์ “banisters” และ “bannisters”

ว่า ถูกต้อง ทั้งสองแบบ

หากแต่ นิยมใช้ การสะกดแบบ “n” เดียว มากกว่า

ในความหมายว่า คือ

“balustrade” ของ บันไดขึ้น-ลง ระหว่างชั้นในบ้าน

และให้คำจำกัดความ “balustrade” คือ

“railing” = “ราวระเบียง” ที่วางเหนือ

“เสาค้ำ รองรับ เว้นระยะห่าง เป็นแถว”

โดยเรียก เสาค้ำ นี้ว่า “baluster”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)